Dotychczasowi Duszpasterze

Dotychczasowi Duszpasterze Parafii

2001 - 2004 ks. Wojciech Pokrzywnicki, organizator ośrodka duszpasterskiego w Dawidach, pierwszy proboszcz parafii.

2004 - 2009 ks. Grzegorz Jasiński,

Od 5 lipca 2009r. proboszczem parafii Św. Mateusza Ew. w Dawidach został mianowany ks. Grzegorz Jaszczyk ur. 13.11.1967r. w Ożarowie, uczęszczał do szkoły podstawowej w Białobrzegach Radomskich, tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące. Studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym ukończył dn. 22 maja 1993r. uzyskując tytuł magistra teologii i otrzymując święcenia kapłańskie z rąk ks. Józefa Kardynał Glempa. W latach 1993-1996 pełnił funkcję wikariusza w par. Miłosierdzia Bożego w Grójcu, w latach 1996-1999 posługiwał jako wikariusz w par. Św. Jakuba w Warszawie. Kolejną placówką w której posługiwał w latach 1999-2000 była parafia Św. Trójcy w Chynowie, w latach 2000-2002 pełnił funkcję wikariusza w par. Św. Wojciecha w Warszawie, a w latach 2002 -2009 posługiwał jako wikariusz par. Św. Szczepana w Raszynie, tam też przez rok pełnił funkcję administratora parafii. Na mocy dekretu Ks. Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Warszawskiego z dn. 5 lipca 2009r. został powołany na urząd proboszcza par. Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach. Funkcje tą pełni do dnia dzisiejszego

Od września 2009r. pomocą duszpasterską w parafii w niedziele służy ks. Łukasz Gąsior, student teologii moralnej UKSW w Warszawie, pochodzący z diecezji drohiczyńskiej.do góry