Duszpasterze

ks. Grzegorz Jaszczyk

- proboszcz parafii Św. Mateusza Ew. w Dawidach od 5 lipca 2009r.

Urodził 13.11.1967r. w Ożarowie, uczęszczał do szkoły podstawowej w Białobrzegach Radomskich, tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące. Studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym ukończył dn. 22 maja 1993r. uzyskując tytuł magistra teologii i otrzymując święcenia kapłańskie z rąk ks. Józefa Kardynał Glempa. W latach 1993-1996 pełnił funkcję wikariusza w par. Miłosierdzia Bożego w Grójcu, w latach 1996-1999 posługiwał jako wikariusz w par. Św. Jakuba w Warszawie. Kolejną placówką w której posługiwał w latach 1999-2000 była parafia Św. Trójcy w Chynowie, w latach 2000-2002 pełnił funkcję wikariusza w par. Św. Wojciecha w Warszawie, a w latach 2002 -2009 posługiwał jako wikariusz par. Św. Szczepana w Raszynie, tam też przez rok pełnił funkcję administratora parafii. Na mocy dekretu Ks. Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Warszawskiego z dn. 5 lipca 2009r. został powołany na urząd proboszcza par. Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach. Funkcje tą pełni do dnia dzisiejszego

ks. Łukasz Gąsior

- student teologii moralnej UKSW w Warszawie, pochodzący z diecezji drohiczyńskiej. Służy pomocą duszpasterską w parafii w niedziele od września 2009r.


Pracownicy kościelni:

Organista
Organistą jest Paweł Filipczak, student IV roku Instytutu Szkolenia Organistów w Warszawie w klasie organów prof. Tomasza Kalisza, student klasy dyplomowej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie w klasie śpiewu prof. Marii Olkisz oraz student III roku teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
W parafii pracuje od 15 lipca 2009 roku, grą i śpiewem ubogaca litutrgię w niedzielę i święta, oraz z okazji ślubu, pogrzebu czy innej uroczystości parafialnej. Jest założycielem scholi dziecięcej, przed każdą Mszą Św. niedzielną prowadzi naukę śpiewu.

Kościelny
Funkcję kościelnego w naszej parafii pełni Pan Marcin Góralczyk.

Katecheta
Pani Katarzyna Wojtaś – katechetka, prowadzi lekcje katechezy wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Ładach (poza klasami drugimi, które uczy ksiądz proboszcz), a także w Przedszkolu w Dawidach. Pani katechetka pracuje w parafii od września 1997 roku. Współpracuje ona w tworzeniu scholi, żeńskiej służby liturgicznej, w organizacji spotkań i na-bożeństw dla dzieci (Roraty, Droga Krzyżowa, nabożeństwa różańcowe). Zaangażowanie pani Katarzyny w duszpasterstwo parafialne dzieci i młodzieży jest oceniane bardzo wysoko. Co roku liczna grupa dzieci przygotowywana przez panią katechetkę bierze udział w konkursach parafialnych i diecezjalnych. W roku 2011 pani Katarzyna Wojtaś została wyróżniona przez Ks. kardynała Kazimierza Nycza za osiągnięcia w dziele katechizacji.do góry