Wydarzenia

Boże Narodzenie 2013

Wigilia
24 grudnia – Wigilia Narodzenia Pańskiego
Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym wieczorem roku. Geneza tego wieczoru sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wigilie znane były już w Starym Testamencie. Słowo "wigilia" pochodzi z jeżyka łacińskiego i oznacza czuwanie. W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku. Znany i powszechny jest zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego genezę. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa.
W naszym kraju Wieczerzę Wigilijną rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą według Ewangelisty, sw. Mateusza, ujrzeli Mędrcy.
Wieczerza Wigilijna, przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, stała się powszechną tradycja w wieku XX. Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta. Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka polskiego podaje, ze wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, a u arystokracji z jedenastu. Dopuszczalna była ilość 12 potraw – na cześć dwunastu apostołów. Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić urodzaj lub dobrą pracę w przyszłym roku. Wskazane jest też skosztować wszystkich potraw. Dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania kolęd, w wielu częściach Polski praktykowano różne zwyczaje. I tak, na Warmii i Mazurach, kiedy jeszcze biesiadnicy siedzieli przy stole, spod obrusa ciągnięto słomki. Na Mazowszu, resztki jedzenia dawano zwierzętom. Na Podlasiu resztki wieczerzy stawiano koło pieca, a przed nim ławę posypaną piaskiem lub popiołem. W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy.
Więcej zwyczajów opisanych jest na stronie Pijarów
A tutaj znajdziemy trochę informacji o tym skąd wzięła się data 25 grudnia .powrót

do góry