Wydarzenia

Triduum Paschalne 2014

Przygotowując się do obchodów najważniejszego Święta Chrześcijan możemy pogłębić naszą wiedzę o tym Świętym Okresie ze źródeł:
Triduum Paschalne
Triduum Sacrum

Wielki Czwartek pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Ewangelia przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi.
Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą.

W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. Późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii.powrót

do góry