Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest miejscem kontaktów duszpasterza z wiernymi.

Kancelaria parafialna czynna
w dni powszednie po każdej Mszy Św. .

Sprawy, które można załatwic w Kancelarii Parafialnej

kancelaria parafialna
 • Chrzest dziecka
 • Bierzmowanie
 • Sakrament małżeństwa
 • Sakrament namaszczenia chorych
 • Pogrzeb
 • Zamawianie intencji Mszy Świętej

UWAGA

Sprawy kancelaryjne możemy załatwiać jedynie w stosunku do naszych parafian, czyli osób, które zamieszkują na terenie naszej parafii. Co do innych osób wymagana jest zgoda Proboszcza parafii ich zamieszkania.

Dotyczy to Chrztu, Bierzmowania, I Komunii św., Ślubu oraz Pogrzebu

Wykaz dokumentów zwykle wymaganych do udzielenia poszczególnych sakramentów i sakramentaliów:


Chrzest

 • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis)
 • Wyciąg z aktu ślubu rodziców dziecka
 • Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres faktycznego zamieszkania)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

I komunia Święta
 • Metryka Chrztu dziecka

Bierzmowanie
 • Metryka Chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
 • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Związek małżeński
 • Aktualne metryki Chrztu w pełnym wypisie (Data wydania musi być nie wcześniejsza, niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu), oraz inne dokumenty kościelne - jeżeli zostały wydane - stwierdzające stan wolny.
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo Bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego.
Narzeczeni winni się zgłosić do kancelarii pierwszy raz minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.

Pogrzeb katolicki
 • Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (wiatyk, namaszczenie chorych, spowiedź) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wówczas wystawia je kapelan szpitala).
W sprawie pogrzebu zgłaszamy się do kancelarii, aby ustalić termin pogrzebu i miejsce pochówku oraz spisać akt zgonu do celów kościelnych.do góry