Schola Dziecięca

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”
Dziecięca schola została powołana do istnienia na początku września 2009 roku przez obecnego proboszcza, ks. Grzegorza Jaszczyka. Zadaniem scholi jest muzyczna oprawa niedzielnych i świątecznych Mszy św. z udziałem dzieci. Opiekę nad grupą sprawuje pan organista Paweł Filipczak, pani Iwona Kowalska oraz pan Piotr Czaplicki.
Spotkania grupy odbywają się we wskazane piątki o godz 19:00 oraz przed każdą Mszą świętą, na której schola śpiewa (zawsze jest to Msza św. o 11.30). Dodatkowe spotkania odbywają się w razie potrzeby przed większymi uroczystościami.
Od 2011 roku grupa korzysta z parafialnego śpiewnika, ufundowanego przez naszych parafian.
Grupa jest otwarta i każdy, kto czuje potrzebę śpiewu dla Pana może w każdej chwili dołączyć.


Schola Liturgiczna

Oprócz Scholi dziecięcej, w parafii istnieje Schola Liturgiczna, która ubogaca śpiewem uroczyste liturgie m. in.: Narodzenie Pańskie, Triduum Paschalne, odpust parafialny. Scholę liturgiczną tworzą młodzież oraz dorośli. W Konstytucji o Liturgii Świętej czytamy, że "śpiew kościelny jest integralną częścią uroczystej liturgii". Celem muzyki kościelnej jest chwała Boża oraz uświęcenie wiernych. Trzeba również popierać rozwój zespołów śpiewaczych. (por. Konstytucja o Liturgii Świętej).
Schola Liturgiczna parafii św. Mateusza pomaga podtrzymywać śpiew całego ludu, a także wykonuje samodzielnie śpiewy, które pomagają wiernym lepiej przeżyć czynności święte.
Zapraszamy chętne osoby do śpiewu w parafialnej Scholi Liturgicznej.


Parafialny Zespół Instrumentalny

W 2011 r. powstał Parafialny Zespół Instrumentalny. Skład zespołu: Kinga Wieteska - flet, Klara Wieteska - wiolonczela, Katarzyna Wieteska - instr. klawiszowe. Zespół jest obecny podczas uroczystych Mszy Świętych, jakie odbywają się w naszej parafii. Celem istnienia zespołu jest oddawanie chwały Panu Bogu poprzez muzykę. Opiekę nad zespołem sprawuję pan organista. Zespół często współpracuje ze Scholą Liturgiczną, a także z innymi artystami-muzykami.
Osoby grające na różnych instrumentach, mogą dołączyć do naszego zespołu.do góry